Na de wegafsluiting van de Kruisstraat in de gemeente Eindhoven dient zich het volgende.

De gemeenteraad heeft vermoedelijk nietsvermoedend in een pakket van maatregelen ingestemd met een nieuwe verbodsbepaling geldend vanaf 1 januari 2021.

De bespreking van de wijzigingen van de APV in de gemeenteraad ging uitsluitend over het bedelverbod. Ogenschijnlijk is door niemand opgemerkt de ingrijpende wijziging van de regelgeving door de toevoeging van het verbodsbepaling met art. 2:30 APV.

Bent u een horecaondernemer in de gemeente Eindhoven? Informeer even bij uw adviseur of u nog wel voldoet aan deze nieuwe eis van de gemeente.

U moet namelijk als leidinggevende vermeld op uw exploitatievergunning of drank- en horecawetvergunning te allen tijde in de onderneming aanwezig zijn.

De jurisprudentie leert dat zelfs het verlaten van de eigen zaak om uit uw auto iets te halen al een schending oplevert van deze verplichting.

Als u een oplossing zoekt of u wordt al met bestuursdwang bedreigd, bel dan even met mr. Sepehr Yadegari.