Nieuws

Auto kopen zonder garantie

Garantie betekent dat een bepaalde eigenschap gegarandeerd wordt. De motor van een auto of de versnellingsbak worden gegarandeerd te functioneren.

Eigenlijk is dat raar.

Wanneer je een auto koopt mag je toch verwachten dat de motor of de versnellingsbak functioneert?

Om die reden bestaat de ‘Wettelijke Garantie’. Een normale verwachting is gegarandeerd.

Je recht hebben en je recht krijgen.

Onze wetgever in Europa heeft ervoor gekozen om het voor de consumenten makkelijker te maken. Wanneer een consument iets koopt van een bedrijf dan is dat een consumentenkoop. Ook ondernemers kunnen een consumentenkoop plegen. Bij auto’s is dat meestal het geval. Behalve als je de auto bedrijfsmatig gebruikt (taxi, transport goederen etc.)

De consumentenkoper hoeft alleen maar te melden dat een gebrek aan de auto is waargenomen. De verkoper moet dan vervolgens aan de slag. Dat melden wordt een ‘in gebreke stelling’ genoemd. Zeer belangrijke verrichting. Pas dan kun je recht hebben en vaak alleen dan je recht krijgen.

Je hebt sinds 27 april 2022 zelfs meer tijd om gebreken op te merken. Eerder was dat zes maanden. Sinds de wijziging heb je 12 maanden (!). Nadat je de auto hebt gekregen, heb je nu 12 maanden de tijd om problemen mede te delen aan de verkoper. Lees: om de verkoper in gebreke te stellen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u ook even bellen of WhatsApp met 020 – 244 3900.

E-mailen kan met het adres auto@sepehr.nl.

Verder lezen
Nieuws

Woning met incidenteel zwembad in de kelder

Het probleem

Je koopt een mooie vrijstaande woning voor meer dan een half miljoen en gaat een weekje op vakantie, je komt terug en wat denk je? Er zit ineens een gratis zwembad in je kelder.

Iedere keer dat het wat harder regent loopt de kelder vol en kun je ‘zwemmen’. Niet helemaal de bedoeling. Zo dachten ook de kopers. Daarom hebben de kopers een e-mailbericht naar de makelaar gestuurd die de woning aan hen heeft verkocht.

De lekkages in de kelder en aan de dakramen zijn gemeld aan de verkopers. De verkopers zijn in gebreke gesteld. Omdat de verkopers weigeren de gebreken zelf te herstellen, moeten de kopers dat zelf doen. Kopers verwachten dat ze de kosten die ze gemaakt hebben om de gebreken te verhelpen vergoed krijgen van de verkopers.

Wat waren de verwachtingen?

Tijdens het sluiten van de koopovereenkomst hebben de verkopers niet aangegeven dat de kelder ‘lek’ is. Ook hebben ze niet vermeld dat in de kelder een paar keer in het jaar een zwembad ontstaat. De kopers hebben nu schade geleden door de waterschade, maar ook omdat de kelder waterdicht gemaakt moet worden.

De verkopers willen alleen niets betalen. Hier zijn de kopers het natuurlijk niet mee eens en zij starten daarom met Advocatenkantoor Sepehr een procedure bij de rechtbank om hun recht te halen.

Wat zegt de rechter?

De kantonrechter is van mening dat de lekkages in de kelder het normaal gebruik van de woning in de weg staan.

Er is hier sprake van non-conformiteit, omdat de woning niet over de eigenschappen beschikte die kopers op grond van de koopovereenkomst mochten verwachten. Kopers mochten op grond van de informatie die de verkopers over de woning hebben verschaft, verwachten dat de kelder geen zwembad zou worden bij een langere regenbui 4 tot 5 keer in het jaar, die onverwachts gedurende het jaar kan vallen en direct tot problemen in de kelder leidt.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst voor zover het de kelder betreft. De kantonrechter wijst een schadevergoeding toe ter zake van herstelkosten ter hoogte van € 8.000,-, alsmede een bedrag van € 750,- inclusief BTW voor de expertisekosten. Dat zijn de onderzoekskosten van een bouwdeskundige die heeft moeten vaststellen dat de kelder lek is.

Voor de goede orde

Op 22 februari 2019 wordt de woning gekocht door de koper. De levering van de woning heeft op 20 juni 2019 plaatsgevonden.

Op 15 juli 2019 heeft koper een e-mailbericht naar de makelaar gestuurd vanwege de lekkage in de kelder en aan de dakramen.

Op 29 juli 2021 heeft de kantonrechter besloten om de schadevergoeding ter zake van herstelkosten ter hoogte van € 8.000,- toe te wijzen, alsmede een bedrag van € 750,- (incl. BTW) ter zake expertisekosten.

Conclusie

Volgens de rechter had koper niet hoeven verwachten dat de kelder bij een heftige regenbui ineens een zwembad zou worden. Verkoper had gelet op de aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval de verplichting om een woning te leveren die geschikt is voor normaal gebruik.

Vragen?

Bel gerust (020 – 244 3900), stuur een appje met WhatsApp (WhatsApp wordt automatisch geopend) of schrijf een e-mailbericht gericht aan advocaat@sepehr.nl.

Verder lezen
Nieuws

Belastingdienst en de omgekeerde bewijslast

100en blauwe enveloppen? 10-tallen aanslagen? Verschillende vorderingen? Herkenbaar? Vervelend, maar zeker niet onoverkomelijk.

De Belastingdienst mag alle vragen op cliënten afvuren waarvan zij denken dat het van belang kan zijn voor de IB of de OB. De Belastingdienst lijkt ook echt alleen maar geïnteresseerd te zijn in het heffen van OB en IB en het kan u haast niet ontgaan zijn dat in het verleden binnen de Belastingdienst sprake was van allerlei misstanden.

De Belastingdienst heeft in bepaalde gevallen het recht om de omgekeerde bewijslast toe te passen, maar let op: zo lang u als belastingplichtige burger of bedrijf blijft meewerken en de vragen beantwoordt hoeft u hier niet bang voor te zijn. De Belastingdienst is namelijk verplicht om u de gelegenheid te geven om uw situatie toe te lichten.

Indien de belastingdienst verzoekt om de omgekeerde bewijslast toe te passen zal de rechter dit niet snel toestaan, tenzij u nooit hebt gereageerd of wanneer bijvoorbeeld duidelijk bewijs is van te hebben gefraudeerd.

Wat kan de advocaat doen

Indien u vernomen heeft van de Belastingdienst dat zij de omgekeerde bewijslast op u willen toe gaan passen, kunt u terecht bij mr. Yadegari voor vragen en advies. Mr. Yadegari is bekend met alle termijnen, de bewijsvoering en ook de beklag- en bezwaarmogelijkheden. De werkwijze van de Belastingdienst is bekend en dat scheelt.

Indien u de informatie waar de Belastingdienst om vraagt aanlevert zal de rechter de omgekeerde bewijslast niet toe (laten) passen. Twijfelt u over het wel of niet aanleveren van documenten? Laat het even weten en bespreek uw zorgen met mr. Yadegari.

Conclusie

Laat de professional de benodigde werkzaamheden voor u verrichten. U hoeft dan niet zelf op zoek te gaan naar de juiste tegenreactie op basis van de gehanteerde werkwijze van de Belastingdienst, uw tijd en onze tijd is kostbaar, maar wij zijn gespecialiseerd en bekend met deze werkzaamheden en de procedures.

Tips

Handel snel en effectief. Wacht niet met het in actie komen. Besteed geen tijd aan acties die niet tot de oplossing leiden. Beperk de tussenliggende handelingen tot een minimum.

Vragen?

Bel gerust (020 – 244 3900), stuur een appje met WhatsApp (WhatsApp wordt automatisch geopend) of schrijf een e-mailbericht gericht aan financieel@sepehr.nl.

Verder lezen
Nieuws

Negatieve BKR-registratie verwijderd in 3 werkdagen

Als sprake is van een BKR-registratie die uit een vorig leven lijkt te zijn, maar die wel een rooskleurige toekomst in de weg lijkt te staan: vraag om raad!

Wat was de situatie

Cliënte had een aanbod gehad voor een hypothecaire lening. Een rentepercentage van 1,66 % vergeleken met inmiddels opgelopen rentepercentage van 2,21 % als zij nu een nieuwe hypothecaire lening wilt afsluiten. Dit aanbod blijft echter beperkt geldig en ze roept hulp in want de hypotheekverstrekker stelt geen hypothecaire lening te kunnen verstrekken aan cliënte vanwege de negatieve BKR-registratie (A3-).

De BKR-registratie zal volgens de regel pas in oktober dit jaar verlopen. Dan is de rente nog meer opgelopen en het huis ben je dan ook kwijt.

Over een periode van 10 jaar zal het verschil in de rente bij benoemde percentages € 25.355 bedragen.

De gevolgen zonder verwijdering van de BKR-registratie

Uit het dossier blijkt dat de BKR-registratie van cliënte incidenteel van aard was en de omstandigheden uit het verleden duurzaam niet meer in haar leven aanwezig zijn.

Wat heeft de advocaat gedaan

Namens cliënte nemen wij contact op met de bank en alvast met de rechtbank, de voorbereidingen voor een kort geding worden getroffen. Dat was donderdag op vrijdag. Op maandag was al een bericht van de bank. Het eigen onderzoek werd onderschreven: Het belang van cliënte weegt zwaarder dan het nut of de noodzaak om nog een half jaar de negatieve BKR-registratie te laten staan.

Conclusie

De hypothecaire lening kan onder de gunstigere voorwaarden alsnog verstrekt worden en cliënte is ons erg dankbaar. Wederom een uitzonderlijk resultaat behaald, in een kort tijdsbestek én tegen geringe kosten.

Tips

Handel snel en effectief. Wacht niet met het in actie komen. Besteed geen tijd aan acties die niet tot de oplossing leiden. Beperk de tussenliggende handelingen tot een minimum.

Vragen? Bel gerust (020 – 244 3900), stuur een appje met WhatsApp (WhatsApp wordt automatisch geopend) of schrijf een e-mailbericht gericht aan bkr@sepehr.nl.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Verder lezen
Nieuws

Tesla Model S voor € 38.115

Indrukwekkende Tesla Model S Plaid onthuld: 320 km/h en 840 km actieradius
Niet de Tesla uit deze uitspraak, maar wel de snelste op dit moment.

Koper koopt op 14 november 2018 een zilvergrijze Tesla Model S voor € 38.115,-. Ik vermoed exclusief BTW.

Op 29 november 2018 heeft koper een e-mailbericht aan verkoper gestuurd, waarin hij aangeeft dat de verwarming en “DCDC converter” en de verwarming niet werkt.

Tesla Service center heeft op 29 november 2018 een offerte naar de verkoper gestuurd voor het herstel van de gebreken. Het herstel van de onderdelen bedroeg € 4.160,34 (incl. BTW). Uiteindelijk heeft koper een bedrag betaald van € 3.644,36 voor de reparatie.

Er is gehandeld in uitoefening van een bedrijf. Hierdoor kan deze koop gekwalificeerd worden als consumentenkoop. Er is sprake van non-conformiteit, omdat de Tesla ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst daardoor niet over de eigenschappen beschikte die koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Koper heeft verkoper verzocht tot herstel over te gaan. Toen herstel door verkoper uitbleef, heeft koper zelf de reparatie aan de Tesla laten uitvoeren.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat geen sprake is van een consumentenkoop, terwijl ook niet is vast komen te staan dat de Tesla ten tijde van de aflevering behept was met een gebrek aan de verwarming en “DCDC Converter”.

Het hof is verder van oordeel dat, ook los van de vraag of de verwarming al niet functioneerde ten tijde van de verkoop of pas na de verkoop zijn functie verloor, koper zich er niet op kan beroepen dat de Tesla niet aan de overeenkomst beantwoordde, omdat hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs bekend kon zijn. Koper heeft immers een uitvoerige proefrit gemaakt en nadien aan verkoper via een WhatsApp bericht laten weten dat naar zijn oordeel de auto in zeer goede staat verkeerde.

Dit resulteerde in veroordeling in de proceskosten van koper en geen vergoeding voor de gemaakte kosten.

Voor de goede orde:

14 november 2018 wordt de auto gekocht door koper

29 november 2018 worden de gebreken zichtbaar en wordt een offerte door tesla gestuurd voor de kosten van de reparatie

11 september 2019 wijst de kantonrechter de vorderingen van de koper af en veroordeelt hem in de proceskosten van verkoper.

01 juni 2021 komt het hof met de uitspraak dat de uitspraak van de kantonrechter in stand blijft.

Bij Advocatenkantoor Sepehr pakken wij dat sneller op. Dezelfde dag ingebrekestelling en een dag later de dagvaarding > naar de rechtbank in twee weken.

Versnelde behandeling gewenst? Klik hier

De volledige uitspraak kun je hier lezen

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:1616

Contact

Wil je meer weten? Neem dan even contact op met Advocatenkantoor Sepehr. Bel met 020 – 244 3900 of WhatsApp (klik hier en stuur direct een berichtje). E-mailen kan ook: auto@sepehr.nl.

Verder lezen
Nieuws

Mercedes-Benz E klasse met AMG-pakket uit 2014

Mercedes-Benz E63 AMG

Advocaten kopen soms ook een auto. Het kantoor Bavelaar Advocaten heeft op 27 september 2017 van het autobedrijf Bado VOF (niet meer actief) een auto gekocht.

Een mooie Mercedes-Benz E-klasse uit 2014 met AMG-pakket. De koopprijs was € 40.000. De nieuwe eigenaar (het advocatenkantoor) wilde met de auto ook paarden vervoeren.. Twee springpaarden in één paardentrailer.

De autoverkoper wist van de intenties van de koper. Voor de koop is immers een auto ingeruild met een trekhaak en de koper heeft duidelijk gemaakt dat met de nieuwe auto ook weer de paardentrailer getrokken moest worden.

De nieuwe auto had nog geen trekhaak. Die moest nog erop komen. Dat lukte alleen niet. Achteraf bleek namelijk dat voor de nieuwe Mercedes het niet is toegestaan om een trekhaak te monteren. De auto voldeed dus niet aan de verwachtingen: non-conformiteit.

In dit geval zelfs blijvende non-conformiteit want de nieuwe Mercedes zal nooit met een trekhaak kunnen worden uitgerust. Dat betekent dat de verkoper nooit datgene kan leveren wat de koper mocht verwachten: blijvend in verzuim. Dan mag je de koop direct ontbinden of beter bekend: ‘annuleren’.

Ontbinding van de koop volgt, maar de verkoper weigert terugbetaling van de koopsom.

Voor de goede orde:

27 september 2017 wordt de auto gekocht door het advocatenkantoor (de koper).

26 oktober 2017 ontbinding van de koop per brief gericht aan de verkoper.

Maandenlang e-mailberichten en telefoontjes gepleegd. Geen oplossing.

mei 2019 start pas een procedure bij de rechtbank. Dat is op dat moment dan al 28 maanden na de koop (!!!!).

Bij Advocatenkantoor Sepehr pakken wij dat sneller op. Dezelfde dag ingebrekestelling en een dag later de dagvaarding > naar de rechtbank in twee weken.

Versnelde behandeling gewenst? Klik hier

Overigens heeft het advocatenkantoor (de koper) niet ingezien dat de trekhaaksituatie geen gebrek was in de zin van non-conformiteit, maar in de zin van dwaling. HR Booy / Wisman is het arrest daarover. Dat ging dan over een mobiele hijskraan die dus technisch gezien prima functioneerde, maar waarvoor de koper geen typegoedkeuring kon krijgen van de RDW: een kenteken. Het gebrek was dus van administratieve aard. Dat is dwaling, geen non-conformiteit. Dat had het advocatenkantoor later ook ingezien en in het hoger beroep tegen de verkoper deze grondslag aangevoerd.

De volledige uitspraak kun je hier lezen

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:5654

Contact

Wil je meer weten? Neem dan even contact op met Advocatenkantoor Sepehr. Bel met 020 – 244 3900 of WhatsApp (klik hier en stuur direct een berichtje). E-mailen kan ook: auto@sepehr.nl.

Verder lezen
Nieuws

Verkoper weigert reparatie

Auto met problemen die je hersteld wilt hebben. Verkoper ontbindt liever.

Doorgaans willen nieuwe eigenaren van een gebruikte auto die stuk is zo snel mogelijk van de koop af. Annuleren, ontbinden eigenlijk.

Eens in de zoveel tijd maak je het mee dat een koper de auto graag houdt, maar de problemen graag opgelost ziet. Dat kan. Eigenlijk is dat ook wat de wetgever het liefst ziet. Het stelsel van de wet voorziet ook in een volgorde van rechtsmiddelen of beter gezegd: volgorde van oplossingen.

De vraag is of het noodzakelijke herstel mogelijk is.

Kan de auto nog worden gemaakt zoals je die mocht verwachten?

Voor de verkoper kan het soms economisch gezien interessanter zijn om de auto terug te nemen, de koopsom terug te betalen en een nieuw ‘slachtoffer’ te zoeken aan wie de auto met gebreken verkocht kan worden.

Vroeger noemde we dat ‘het doorgeven van de rotte prei’ of meer nauwkeurig zo noemde een helaas inmiddels overleden automonteur een nieuwe gebruikte auto die niet goed was: een rotte prei.

De rotte Audi A1 prei

Officiële veiligheidsbeoordeling van de Audi A1 2019

Een voorbeeld van een ‘rotte prei’ is de Audi A1 die op 24 maart 2020 verkocht werd voor € 12.950 door Auto Poeliejoe in Helmond. Deze auto was ingevoerd vanuit het buitenland. Je kunt dan volgens een afschrijvingstabel rest-BPM betalen of op basis van een taxatie. Je laat in dat geval alle schades opmeten en de werkelijke dagwaarde berekenen. Vervolgens heb je dan de reële afschrijvingspercentage. Dat percentage is het percentage aan BPM die je dan nog moet betalen.

Voor de Audi A1 is een bijzonder laag rest-BPM bedrag betaald. Maargoed, dat wil nog niet betekenen dat de auto onderhuids vol met schades zat. Hetgeen dus wel het geval was.

DEKRA Automotive heeft de Audi A1 onderzocht en vond dat voor € 5.136,32 aan schades aanwezig waren. De koper wist dit niet.

Oude (verborgen) schade,

  • linker voorwielophanging,
  • linker achterwielophanging,
  • achteras,
  • linker dorpel,
  • binnenste dorpellijst,
  • sponning A-stijl,
  • sponning B-stijl en
  • linker zij-airbag.

Ondanks de aanschafprijs van € 12.950 was dus eigenlijk de auto ongeveer € 8.000 waard was.

Overigens speelt in dit geval mee dat de koper pas na 6 maanden ontdekte dat de auto eigenlijk een schade-auto was. Om die reden heeft de koper zelf onderzoek moeten laten doen en heeft DEKRA moeten vaststellen dat de schades al aanwezig waren én ook voor de verkoper bekend moesten zijn.

De volledige uitspraak kun je hier lezen

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2022:339

Contact

Wil je meer weten? Neem dan even contact op met Advocatenkantoor Sepehr. Bel met 020 – 244 3900 of WhatsApp (klik hier en stuur direct een berichtje). E-mailen kan ook: auto@sepehr.nl.

Verder lezen
Nieuws

Miskoop auto zonder garantie

Dan heb je je droomauto gevonden en gaat het toch mis. Het overkomt meer mensen dan je verwacht. Niet iedere auto is even goed en niet iedere verkoper is even bewust van wat verkocht wordt.

De juridische werkelijkheid is dat je recht hebt als consument om een product (of dienst) te krijgen van een bedrijf wat je mocht verwachten.

Een verwachting die nergens beschreven staat. Bij een auto vinden we dat die minimaal veilig moet zijn. Het maakt dan ook niet uit hoe weinig de auto jou heeft gekost. Of hoeveel ervaring (kilometers en leeftijd) de auto heeft. Wanneer je als consument een auto koopt, moet die veilig zijn.


Non-conformiteit
Een onveilige auto moet de verkoper weer veilig zien te maken. Dat noemen we eigenlijk ‘een non-conforme’ auto moet de verkoper ‘conform’ maken. Maar wat nu als de non-conformiteit van de auto betekent dat je niet veilig met de auto naar de autoverkoper kunt rijden?

Daar waar vroeger een kantonrechter nog wel eens opmerkte dat de koper zelf ervoor koos om de auto ‘van ver te halen’, is nu het uitgangspunt dat het niet uitmaakt waar je in Nederland je auto hebt gekocht. De verkoper moet de auto komen ophalen!

Soms vindt de verkoper dat je de auto ook wel kunt brengen. Dat is een afweging. Als de auto nog wel rijdt en je kunt veilig deelnemen aan het verkeer dan is het een optie om terug te rijden. Maar het niet altijd acceptabel om dan ook terug te lopen.

Oplossing zonder ernstige overlast en zonder extra kosten
Een andere aanpak door dit advocatenkantoor is om strikt de wet toe te passen. Bij een beroep op non-conformiteit (‘wettelijke garantie’) moet de verkoper aan de slag. Dit moet zonder ernstig overlast en zonder kosten voor de klant.

Wanneer de klant de auto wegbrengt en vervolgens zelf vervoer moet regelen om thuis te komen, dan is dat zowel a) overlast en b) kost dat geld. Vandaar dan ook de insteek: haal de auto op én verschaf vervangend vervoer. Een autoverkoper beschikt immers over meerdere auto’s of kan daar makkelijker aan komen. Vervangend vervoer is dan ook bij uitstek iets wat de verkoper beter kan regelen.

Onveilige auto en weigerachtige verkoper
Wanneer de verkoper toch weigert om een onveilige auto op te halen, wat doe je dan?

Je wilt snel een oplossing. Stel je nu voor dat op die enkele rit naar de verkoper toch iets gebeurt. Dat je een aanrijding krijgt met de onveilige auto. Wie heb je dan geholpen?

Mocht de autoverkoper voet bij stuk houden, dan rest je niets anders dan om te dagvaarden. Dan wordt een Gerechtsdeurwaarder gevraagd om bij de autoverkoper langs te gaan. De Gerechtsdeurwaarder zal dan de dagvaarding van de advocaat aan de verkoper of een medewerker ‘betekenen. Dat betekent het overhandigen van een geschreven stuk met bewijzen: de dagvaarding met producties.

Die dagvaarding gaat dan zo snel mogelijk terug naar ons en wij sturen het dan door naar de rechtbank. De rechtbank stuurt dan een griffierechtnota. Een toelichting hierover staat onderaan de pagina over de wettelijke garantie (link).

Waarom dan nog garantie bijkopen?
Het verschil tussen garantie is dat iets gegarandeerd wordt. Je hebt geen verwachting, maar zekerheid. Dat is beter.

Het advies is ook om garantie te nemen om ervan verzekerd te zijn dat de auto het blijft doen. Toch kiezen veel kopers om zonder garantie een gebruikte auto te kopen. Je hebt dan een minimale bescherming die beperkt is tot wat je mocht verwachten.

Voorbeelden
Op de Instragram-pagina is een video gepost over een miskoop. Wat mis was met die auto en dat het toch snel opgelost kon worden, is wat we het liefst hebben. Kijk zelf even en als je denkt dat je ook een miskoop hebt gemaakt: wacht niet te lang en los het snel op. Als het even kan zelf en anders vraag je even om hulp.

Instagram https://www.instagram.com/advocatenkantoorsepehr/

Verder lezen
Nieuws

Verruiming ‘wettelijke garantie’ naar 12 maanden nog niet geïmplementeerd

Richtlijn (EU) 2019/771 beoogt de termijn van het bewijsvermoeden te wijzigen. Dat is de termijn waarbinnen openbaring van gebreken geacht worden aanwezig te zijn bij ontvangst van een goed.

Een gebruikte auto gekocht door een consument van een handelaar die een probleem laat zien binnen zes maanden, wordt geacht non-conform te zijn, tenzij dat probleem te verwachten was.

Die zes maanden moet worden: 12 maanden. Maar de wetgever heeft de wet nog niet aangepast. Dat had eigenlijk per instructie van de Europese Richtlijn per 1 januari 2022 gemoeten.

De Tweede Kamer is nog ermee bezig. Daarna moeten de senatoren van de Eerste Kamer zich erover buigen.

Omdat deze Europese Richtlijn voldoende concreet is (acte clair) en de termijn voor verwerking (incorporatie) verstreken is, kunnen consumenten wellicht toch al een beroep doen. Maar omdat zes maanden de oude norm is, zal dit pas vanaf 1 juli 2022 noodzakelijk worden. Tot die tijd is een auto gekocht op 1 januari 2022 (hoe onwaarschijnlijk dan ook want nationale feestdag). tot en met 30 juni 2022 nog voldoende hebben aan de oude termijn van zes maanden ‘wettelijke garantie’.

Ik verwacht dat de Tweede Kamer dit ook heeft ingezien en daarom geen haast maakt met de implementatie van de Richtlijn in de Nederlandse wet.

Mocht u dit bericht lezen na 1 juli 2022 en u heeft uw nieuwe gebruikte auto gekocht na 1 januari 2022 en sindsdien zijn meer dan zes maanden verstreken voordat u een probleem ontdekte, dan is het goed om op www.overheid.nl/wetten te checken of art. 7:18 lid 2 BW al is aangepast van:

Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

naar:

Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van twaalf maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kantoor. Bel gerust eens om te overleggen. Ook als u een autobedrijf bent.

https://sepehr.nl/contact-2/
Verder lezen