Het probleem

Je koopt een mooie vrijstaande woning voor meer dan een half miljoen en gaat een weekje op vakantie, je komt terug en wat denk je? Er zit ineens een gratis zwembad in je kelder.

Iedere keer dat het wat harder regent loopt de kelder vol en kun je ‘zwemmen’. Niet helemaal de bedoeling. Zo dachten ook de kopers. Daarom hebben de kopers een e-mailbericht naar de makelaar gestuurd die de woning aan hen heeft verkocht.

De lekkages in de kelder en aan de dakramen zijn gemeld aan de verkopers. De verkopers zijn in gebreke gesteld. Omdat de verkopers weigeren de gebreken zelf te herstellen, moeten de kopers dat zelf doen. Kopers verwachten dat ze de kosten die ze gemaakt hebben om de gebreken te verhelpen vergoed krijgen van de verkopers.

Wat waren de verwachtingen?

Tijdens het sluiten van de koopovereenkomst hebben de verkopers niet aangegeven dat de kelder ‘lek’ is. Ook hebben ze niet vermeld dat in de kelder een paar keer in het jaar een zwembad ontstaat. De kopers hebben nu schade geleden door de waterschade, maar ook omdat de kelder waterdicht gemaakt moet worden.

De verkopers willen alleen niets betalen. Hier zijn de kopers het natuurlijk niet mee eens en zij starten daarom met Advocatenkantoor Sepehr een procedure bij de rechtbank om hun recht te halen.

Wat zegt de rechter?

De kantonrechter is van mening dat de lekkages in de kelder het normaal gebruik van de woning in de weg staan.

Er is hier sprake van non-conformiteit, omdat de woning niet over de eigenschappen beschikte die kopers op grond van de koopovereenkomst mochten verwachten. Kopers mochten op grond van de informatie die de verkopers over de woning hebben verschaft, verwachten dat de kelder geen zwembad zou worden bij een langere regenbui 4 tot 5 keer in het jaar, die onverwachts gedurende het jaar kan vallen en direct tot problemen in de kelder leidt.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst voor zover het de kelder betreft. De kantonrechter wijst een schadevergoeding toe ter zake van herstelkosten ter hoogte van € 8.000,-, alsmede een bedrag van € 750,- inclusief BTW voor de expertisekosten. Dat zijn de onderzoekskosten van een bouwdeskundige die heeft moeten vaststellen dat de kelder lek is.

Voor de goede orde

Op 22 februari 2019 wordt de woning gekocht door de koper. De levering van de woning heeft op 20 juni 2019 plaatsgevonden.

Op 15 juli 2019 heeft koper een e-mailbericht naar de makelaar gestuurd vanwege de lekkage in de kelder en aan de dakramen.

Op 29 juli 2021 heeft de kantonrechter besloten om de schadevergoeding ter zake van herstelkosten ter hoogte van € 8.000,- toe te wijzen, alsmede een bedrag van € 750,- (incl. BTW) ter zake expertisekosten.

Conclusie

Volgens de rechter had koper niet hoeven verwachten dat de kelder bij een heftige regenbui ineens een zwembad zou worden. Verkoper had gelet op de aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval de verplichting om een woning te leveren die geschikt is voor normaal gebruik.

Vragen?

Bel gerust (020 – 244 3900), stuur een appje met WhatsApp (WhatsApp wordt automatisch geopend) of schrijf een e-mailbericht gericht aan advocaat@sepehr.nl.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.