Zorgeloos ondernemen? Fictie of slechts een kwestie van een stappenplan en uitvoering.

In mijn vorig artikel heb ik de nieuwe Wet Homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA) (link) besproken. Inmiddels zijn de eerste uitspraken van de rechtbank bekend.

Rechtbank Den Haag 15 januari 2021

Over een ondernemer die al sinds 2016 met bezuinigingen aan de gang is, maar nu gebruikmaakt van de nieuwe regeling. Aan de Belastingdienst wordt voorgesteld om 45 % van de schuld (€ 26.817) te betalen en de rest wordt kwijtgescholden. De rest van de schuldeisers (leveranciers etc.) kunnen 22,5 % krijgen van een schuldenlast van € 170.497,92. De rechter verkondigt eerst een afkoelingsperiode. Dat betekent dat de ondernemer niet failliet mag gaan en dat de schuldeisers invorderingsmaatregelen moeten staken. Link naar de uitspraak.

Rechtbank Amsterdam 15 januari 2021

Deze beslissing van de rechtbank ging over een Stichting die actief is in de zorg en een schuldenlast had/heeft van € 199.000. Omdat nog veel gedeclareerd kon worden bij zorgverzekeraars was een adempauze (afkoelingsperiode) kennelijk het enige wat men nodig had. De onderneming kreeg twee maanden van de Rechtbank. Link naar de uitspraak.

Kwijtschelding afdwingen

Ondernemers met schulden die een regeling willen treffen voor een percentage van de schuld hebben nu dus een afdwingbaar rechtsmiddel erbij. Zij het een periode dat schuldeisers op afstand moeten blijven, zij het toestemming van de rechter dat slechts een gedeelte betaald moet worden en de rest van de schuld niet. De onderneming kan dan overleven.

Bespreek uw situatie en de mogelijkheden

Als advocaat actief voor ondernemers en bedrijven en ervaring met het oplossen van problemen met schuldeisers waaronder de Belastingdienst, ziet Advocaat Sepehr vaak andere oplossingen dan de meest voor de hand liggende en weet hij ook vrij accuraat te voorspellen de uitkomst van het door hem opgestelde stappenplan.

Pragmatische oplossingen

Een voorbeeld is een ondernemer die werkzaamheden had verricht voor een andere ondernemer bestaande uit het opzetten van een nieuwe onderneming inclusief uitstraling en marketingtools. Vervolgens neemt de nieuwe onderneming geen aanvang, geen omzet en blijft de rekening van de opdrachtnemer onbetaald. Incasso duurt lang, kost soms meer dan het kan opbrengen en de uitkomst is onzeker. Niet als eerste optie, maar toch om te overwegen is het treffen van een regeling waarbij de ‘opgeleverde nieuwe onderneming’ in eigendom wordt overgedragen aan de opdrachtnemer. Die kan wellicht zelf de activiteiten gaan ontplooien of de kersverse onderneming verkopen aan een derde. De onbetaald gelaten rekening kan worden ‘betaald’.

Of een afdwingbare kwijtschelding ook voor uw onderneming mogelijk is?

Vragen staat vrij.

Juist als u denkt dat niets mogelijk is voor uw onderneming wil ik u uitnodigen om met mr. Sepehr Yadegari eens van gedachte te wisselen.

Bellen kan op het kantoornummer 020 – 244 3900. Vooraf brieven of andere stukken insturen en daarna contact kan ook: het e-mailadres is advocaat@sepehr.nl.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.