Medische beroepsbeoefenaars, waaronder artsen, verpleegkundigen, verloskundigen en apothekers die in hun beroep in Nederland willen uitoefenen, moeten ingeschreven zijn in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, beter bekend als het BIG-register.

Het CIBG is belast met de uitvoering van het register en doet dat onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Herregistratie

Een geregistreerde arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige moet zich iedere vijf jaar opnieuw melden bij het CIBG met het verzoek om herregistratie.

Vertraging of afwijzing

Het bijhouden van het BIG-register door het CIBG verliep in het verleden niet altijd even vlekkeloos. Het CIBG handelt nu daardoor extra voorzichtig, ten gevolge waarvan veel legitieme aanvragen voor (her)inschrijving onnodig vertraagd worden of zelfs worden afgewezen.

‘Gevangenishuisarts’

Een voorbeeld is de huisarts die in meerdere gevangenissen werkt en daar gedetineerden behandelt. Het CIBG wijst zijn verzoek tot herinschrijving af. De huisarts kan daardoor niet meer zijn beroep uitoefenen. De reden? De patiënten, aan wie deze huisarts zorg verleende, zijn ‘anders dan niet-gedetineerden’. Gedetineerde hebben, volgens het CIBG, andere klachten dan niet-gedetineerden.

België-perikelen

Voor niet-Nederlanders die in Nederland hun beroep willen uitoefenen, bijvoorbeeld Belgische verloskundigen, kan de wijze waarop het CIBG de Wet BIG uitvoert ook voor problemen zorgen.

De aanleiding is dat in andere landen, bijvoorbeeld in België, medici niet altijd en zeker niet direct geregistreerd worden bij de (Federale) overheid. Die registratie is voor het CIBG voor opname in het BIG-register van belang om te controleren dat in het land van oorsprong geen tuchtklachten zijn en dat er ook geen beperkingen zijn om het beroep uit te oefenen.

Het gevolg van niet-inschrijving in eigen land betekent dat geen bewijs kan worden overgelegd uit het eigen register aan het Nederlandse CIBG. Een oplossing die de wet hiervoor biedt, is dat men bij een notaris onder ede een verklaring kan afleggen dat jegens hen geen tuchtklachten of beperkingen bestaan.

Dat klinkt eenvoudig, maar notarissen staan niet bepaald in de rij om dit soort verklaringen notarieel vast te leggen. En wanneer zij dat wel doen, hangt daar een prijskaartje aan van zo’n € 500,- of meer.

Verzoek om (her)inschrijving ingediend?

Houd de termijnen in de gaten. Het CIBG doet dat namelijk niet altijd, waardoor vertraging optreedt.

Overleg met een jurist of advocaat. Juist wanneer het belangrijk is om zo snel als mogelijk ingeschreven te worden of wanneer uitschrijving dreigt als gevolg van de herregistratieplicht, is het aangeraden om even kort overleg te plegen.

Het is ook mogelijk om vrijblijvend contact op te nemen met mr. Sepehr Yadegari. Stuur een e-mail of bel met 020 – 244 3900.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.