De kogel is door de kerk. De Hoge Raad heeft nu ook een mening toegevoegd aan de discussie over het recht op huurkorting voor winkels en horecabedrijven (art. 7:290 BW middenstands/bedrijfsruimte).

De omzetderving (online inclusief) moet per maand beoordeeld worden. De tegemoetkoming vanuit de overheid wordt opgeteld, maar alleen de TVL en niet bijvoorbeeld de NOW. Want die is voor de loon en niet voor de huur.

Vervolgens moet van maand tot maand een berekening worden gemaakt. De pijn wordt 50/50 gedeeld tussen de verhuurder en de ondernemer die huurt. Als de omzetderving 40 % bedraagt, dan mag de helft daarvan dus 20 % van de huur ingehouden worden als korting op de huur.

De uitspraak (link) moet nog nader worden bestudeerd. Voorlopig is meer informatie hierover te vinden in het artikel op de website van de Hoge Raad:

https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/december/uitspraak-hoge-raad-prejudiciele-vragen-huurkorting-coronatijd/

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.