Een rechtsbijstandsverzekering zorgt ervoor dat je bij een geschil waarvoor dekking is, zelf een advocaat mag kiezen. Dat is wat het Europees Hof in 2013 al had bepaald, maar recent is dat nog eens uitgebreid.

Zodra je nu een probleem hebt waarvoor je de rechtsbijstandsverzekering aanspreekt, kun je al verzoeken om zelf een advocaat te kiezen die je helpt.

Wanneer je dat niet doet, wordt jouw probleem behandeld door de werknemers van de rechtsbijstandsverlener waar de verzekering afspraken mee heeft gemaakt. Die afspraken betekenen soms dat met minder tijd jouw zaak behandeld moet worden of in ieder geval dat de vergoeding voor de behandeling van jouw zaak beperkt is vanwege de afspraken die daarover zijn gemaakt.

Het advies is om altijd een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Let goed op bij de dekking. Zorg ervoor dat de situaties waar je mee te maken kunt hebben genoemd zijn in de polis.

Als je dan een keer een probleem hebt of iemand anders van jou iets moet hebben waar je het niet mee eens bent, meld het dan direct bij je rechtsbijstandsverzekering.

Vraag dan ook gelijk naar je recht op de vrije advocaatkeuze. Geef dan aan dat je niet langer hoeft te wachten tot een procedure bij de rechtbank gevoerd moet worden (dagvaarding bijvoorbeeld).

Je hoeft namelijk niet meer te wachten tot de verzekering vindt dat het lang genoeg geduurd heeft om te dagvaarden. Soms wil je juist dat het sneller verloopt en dat eerder al actie wordt ondernomen in jouw belang.

Kijk ook eens op deze pagina van de Consumentenbond waarop het recht op de vrije advocaatkeuze nog eens wordt uitgelegd:

https://www.consumentenbond.nl/rechtsbijstandverzekering/vrije-advocaatkeuze

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.