Richtlijn (EU) 2019/771 beoogt de termijn van het bewijsvermoeden te wijzigen. Dat is de termijn waarbinnen openbaring van gebreken geacht worden aanwezig te zijn bij ontvangst van een goed.

Een gebruikte auto gekocht door een consument van een handelaar die een probleem laat zien binnen zes maanden, wordt geacht non-conform te zijn, tenzij dat probleem te verwachten was.

Die zes maanden moet worden: 12 maanden. Maar de wetgever heeft de wet nog niet aangepast. Dat had eigenlijk per instructie van de Europese Richtlijn per 1 januari 2022 gemoeten.

De Tweede Kamer is nog ermee bezig. Daarna moeten de senatoren van de Eerste Kamer zich erover buigen.

Omdat deze Europese Richtlijn voldoende concreet is (acte clair) en de termijn voor verwerking (incorporatie) verstreken is, kunnen consumenten wellicht toch al een beroep doen. Maar omdat zes maanden de oude norm is, zal dit pas vanaf 1 juli 2022 noodzakelijk worden. Tot die tijd is een auto gekocht op 1 januari 2022 (hoe onwaarschijnlijk dan ook want nationale feestdag). tot en met 30 juni 2022 nog voldoende hebben aan de oude termijn van zes maanden ‘wettelijke garantie’.

Ik verwacht dat de Tweede Kamer dit ook heeft ingezien en daarom geen haast maakt met de implementatie van de Richtlijn in de Nederlandse wet.

Mocht u dit bericht lezen na 1 juli 2022 en u heeft uw nieuwe gebruikte auto gekocht na 1 januari 2022 en sindsdien zijn meer dan zes maanden verstreken voordat u een probleem ontdekte, dan is het goed om op www.overheid.nl/wetten te checken of art. 7:18 lid 2 BW al is aangepast van:

Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

naar:

Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van twaalf maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kantoor. Bel gerust eens om te overleggen. Ook als u een autobedrijf bent.

https://sepehr.nl/contact-2/

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.