Indrukwekkende Tesla Model S Plaid onthuld: 320 km/h en 840 km actieradius
Niet de Tesla uit deze uitspraak, maar wel de snelste op dit moment.

Koper koopt op 14 november 2018 een zilvergrijze Tesla Model S voor € 38.115,-. Ik vermoed exclusief BTW.

Op 29 november 2018 heeft koper een e-mailbericht aan verkoper gestuurd, waarin hij aangeeft dat de verwarming en “DCDC converter” en de verwarming niet werkt.

Tesla Service center heeft op 29 november 2018 een offerte naar de verkoper gestuurd voor het herstel van de gebreken. Het herstel van de onderdelen bedroeg € 4.160,34 (incl. BTW). Uiteindelijk heeft koper een bedrag betaald van € 3.644,36 voor de reparatie.

Er is gehandeld in uitoefening van een bedrijf. Hierdoor kan deze koop gekwalificeerd worden als consumentenkoop. Er is sprake van non-conformiteit, omdat de Tesla ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst daardoor niet over de eigenschappen beschikte die koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Koper heeft verkoper verzocht tot herstel over te gaan. Toen herstel door verkoper uitbleef, heeft koper zelf de reparatie aan de Tesla laten uitvoeren.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat geen sprake is van een consumentenkoop, terwijl ook niet is vast komen te staan dat de Tesla ten tijde van de aflevering behept was met een gebrek aan de verwarming en “DCDC Converter”.

Het hof is verder van oordeel dat, ook los van de vraag of de verwarming al niet functioneerde ten tijde van de verkoop of pas na de verkoop zijn functie verloor, koper zich er niet op kan beroepen dat de Tesla niet aan de overeenkomst beantwoordde, omdat hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs bekend kon zijn. Koper heeft immers een uitvoerige proefrit gemaakt en nadien aan verkoper via een WhatsApp bericht laten weten dat naar zijn oordeel de auto in zeer goede staat verkeerde.

Dit resulteerde in veroordeling in de proceskosten van koper en geen vergoeding voor de gemaakte kosten.

Voor de goede orde:

14 november 2018 wordt de auto gekocht door koper

29 november 2018 worden de gebreken zichtbaar en wordt een offerte door tesla gestuurd voor de kosten van de reparatie

11 september 2019 wijst de kantonrechter de vorderingen van de koper af en veroordeelt hem in de proceskosten van verkoper.

01 juni 2021 komt het hof met de uitspraak dat de uitspraak van de kantonrechter in stand blijft.

Bij Advocatenkantoor Sepehr pakken wij dat sneller op. Dezelfde dag ingebrekestelling en een dag later de dagvaarding > naar de rechtbank in twee weken.

Versnelde behandeling gewenst? Klik hier

De volledige uitspraak kun je hier lezen

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:1616

Contact

Wil je meer weten? Neem dan even contact op met Advocatenkantoor Sepehr. Bel met 020 – 244 3900 of WhatsApp (klik hier en stuur direct een berichtje). E-mailen kan ook: auto@sepehr.nl.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.