Tax Law

Naheffingsaanslag of een boekbespreking? Naheffing of weigering van een BTW-teruggaaf?

Het oplossen van problemen met de Belastingdienst is niet alleen een kwestie van verweer voeren. Vaak is overleg met de inspecteur en uitleg van de eigen situatie de oplossing.

Omgaan met de Belastingdienst is een afweging tussen het voldoen aan redelijke verzoeken om informatie en het afdwingen van een reële beoordeling van de eigen situatie, ook als die slecht was en niet goed kan worden besproken.

Ondernemers moeten kennis hebben van informatiebeschikkingen, prorogatie en interne bemiddeling om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen met zo min mogelijk kosten.

Mijn advies is om contact op te nemen als er een onderzoek wordt aangekondigd of een aanslag dreigt. Ik heb liever dat u in een te vroeg stadium om hulp vraagt dan later – achteraf. De best mogelijke uitkomst voor u wordt immers voor een groot deel bepaald door op het juiste moment de juiste acties te ondernemen en nadelige acties achterwege te laten.

Voor problemen met de Belastingdienst kunt u vrijblijvend contact opnemen met mijn kantoor via +31 (0)6 – 330 45 189 of advocaat@sepehr.nl.