Ondernemers en andere belastingplichtigen kunnen de Belastingdienst om bemiddeling vragen.

Bemiddeling bij de Belastingdienst is niet bij iedereen bekend. Veel accountants, administratiekantoren en boekhouders kennen het bijvoorbeeld niet. Dat geldt ook voor belastinginspecteurs, wat soms een gemiste kans is.

Met bemiddeling is het mogelijk om op basis van vrijwilligheid een vrijblijvend gesprek aan te gaan met de medewerkers van de Belastingdienst. Het contact is anders dan bijvoorbeeld het horen voordat een beslissing op bezwaar wordt genomen of op de hoorzitting na een beroep bij de rechter. Deze contactmomenten zijn verplicht, beperkt in tijd en laten weinig ruimte voor de medewerkers van de Belastingdienst om na te denken over een oplossing.

Daarnaast zijn de kosten beperkt omdat de mediator door de Belastingdienst wordt betaald. Ook is er meer tijd om tot een oplossing te komen omdat je niet gebonden bent aan een zittingstermijn.

Dat voordeel geldt ook voor het horen. De hoorplicht wordt vaak letterlijk genomen: je wordt gehoord. Er is meestal geen sprake van een dialoog. Er is dus geen vergelijking.

De voordelen van mediation bij de Belastingdienst:

geen extra kosten;
meer tijd en ruimte om tot een oplossing te komen;
herstel van de relatie om discussie in de toekomst te voorkomen.
Belt u mij (mr. Sepehr Yadegari) gerust als u meer wilt weten over de mogelijkheden van mediation en of het ook in uw geval een oplossing kan zijn.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.