Restrukturyzacja długów lub bankructwa?

Od 1 stycznia 2021 r. możliwe jest wykonanie ugody z wierzycielami przez sąd w odniesieniu do wierzycieli, którzy nie zgodzili się na układ.

Utrzymanie wartości i ciągłości firmy są najważniejsze.

Czy oprócz organów podatkowych mają Państwo innych wierzycieli i czy woleliby Państwo ugodę z rekomisją pozostałych wierzytelności? A może chcesz omówić wybór kontynuacji, bankructwa lub odwołania się do nowego Whoa? Prosimy o kontakt z Panem Sepehr Yadegari. Wyślij e-mail lub zadzwoń pod numer 020 – 244 3900.