Wprowadzenie

Administracja Celno-Skarbowa ma prawo do poboru długów podatkowych bezpośrednio bez interwencji sądu poprzez zajęcie, między innymi, konta bankowego, płac, dochodów z najmu i nieruchomości. W świetle tej daleko idącej władzy ustawodawca przewidział wcześniej w art. Opór ten jest również nazywany "oporem fiskalnym" i miał efekt zawieszający. Windykację ("wykonanie nakazu") musiała zostać zawieszona do czasu rozstrzygnięcia przez sąd sprzeciwu.

Zmiana prawa

W 2018 r. powyższy efekt zawieszenia nie będzie już miał zastosowania. W kontekście tej poprawki jest to, że zbyt mało postępowań w sprawie sprzeciwu zostało uznanych przez sąd za uzasadnione w połączeniu ze wzrostem liczby postępowań w sprawie sprzeciwu. Administracja Celna i Celno-Skarbowa twierdziła, że jest utrudniona w poborze podatków. Z tego powodu ustawodawca pozbawił skutków zawieszania sprzeciwu podatkowego.

Co teraz robimy?

To, co jest należne, musi zostać wypłacone. Pytanie brzmi, ile jest należne i jak można zapłacić. Czasami podatnikowi brakuje płynności lub z innego powodu leży niemożność zapłaty w danym momencie. Plan płatności jest rozwiązaniem tego problemu. Od czasu zmiany prawa ważne było, aby w odpowiednim czasie zażądać uzgodnienia płatności (zażądać odroczenia).

Rozwiązanie

Wniosek o odroczenie płatności lub uzgodnienie płatności jest obecnie pierwszym krokiem, który należy podjąć w przypadku rychłego przymusowego odzyskania przez organy podatkowe.

Urząd Skarbowy udostępnił dwa formularze wniosku o odroczenie: dla przedsiębiorców z długami podatkowymi, takimi jak podatek od sprzedaży, oraz dla osób fizycznych, które na przykład muszą płacić podatek dochodowy. W niektórych przypadkach oba formularze muszą zostać złożone.

Podczas rozpatrywania wniosku o odroczenie, Urząd Celny i Celno-Skarbowy działa tak, jakby wniosek został uwzględniony. W związku z tym (przymusowe) odzyskanie jest tymczasowo zawieszone.

W przypadku odrzucenia wniosku o odroczenie należy pamiętać, że sprzeciw można złożyć w ciągu 10 dni. Ten okres sprzeciwu jest krótszy niż zwykły okres sprzeciwu wynoszący 6 tygodni.

Wskazówki

W obliczu przymusowego odzyskania lub nieobowiązkowego poboru podatków i opłat przez organy podatkowe? Czy jesteś przedsiębiorcą i czy chcesz profesjonalnego wsparcia w żądaniu odroczenia lub masz pytania dotyczące (przymusowego) zwrotu przez organy podatkowe? Prosimy o kontakt ze mną Pan Sepehr Yadegari. Możesz również skontaktować się ze mną telefonicznie. Numer telefonu: 020 – 244 3900.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.