Kantoororganisatie

Vervanging, waarneming, klachtenregeling, privacystatement, algemene voorwaarden, rechtsgebiedenregistratie en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De behandeling van uw dossier wordt in opdracht door mijn eenmanszaak zelfstandig verricht. Derdengelden beheer ik niet.

Ik werk samen met andere advocatenkantoren (o.a. De Rooij Van Wijk Advocaten en Meester Leonie), bedrijven (o.a. Mijn Autocoach) en boekhouders (o.a. Viva Nova en Slim Administratie).

Voor vervanging tijdens afwezigheid en waarneming tijdens ziekte heb ik afspraken gemaakt met advocaat mr. Martijn Heimensem van Advocatenkantoor Deijkers.

Mijn kantoor is gevestigd binnen het arrondissement van de Orde van Advocaten van Noord-Holland en de deken van dat arrondissement is belast met het toezicht.

De door mij aangenomen opdrachten zijn verzekerd tegen beroepsfouten bij schadeverzekeraar Markel Insurance S.E. te München. Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking en in ieder geval tot de hoogte van het door mij van u ontvangen honorarium.

Voor het indienen van klachten over mijn dienstverlening verwijs ik u naar mijn klachtenregeling.

Advocaat mr. Sepehr Yadegari heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mijn KvK-nummer is 76447790 (eenmanszaak). BTW-nummer: NL 003 086 083 B15

Op iedere opdracht zijn, in aanvulling van de voorwaarden genoemd in de opdrachtbevestiging, mijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

Mijn privacystatement vindt u hier.