Artikel van advocaat mr. S. Yadegari in AutoWeek over het kopen van een gebruikte auto.
Artikel van advocaat mr. S. Yadegari in AutoWeek over het kopen van een gebruikte auto.

Autobedrijven en handelaren die gebruikte auto’s verkopen vermelden soms in het koopcontract een uitsluiting van de garantie. De auto wordt dan ‘zoals die is’ of voor een ‘meeneemprijs’ verkocht. Wanneer na de koop gebreken zich voordoen en je meld je bij de verkoper, dan kan die zich beroepen op de uitsluiting van de garantie. Als koper heb in dat geval wel betaald, maar geen auto ontvangen die aan de verwachtingen voldoet.

Dit artikel geeft een aantal tips voor de consumentkoper die een gebruikte auto koopt van een bedrijf of handelaar die regelmatig gebruikte auto’s verkoopt.

De wet bepaalt dat je als koper van een gebruikte auto mag verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn, en waar je als koper niet aan hoeft te twijfelen. Voorbeelden daarvan zijn een normaal functioneren van de motor, versnellingsbak of boardcomputer.

Ook behoort de auto geschikt te zijn voor gebruik in het verkeer en mogen er geen gebreken aanwezig zijn die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Maar dat is een ondergrens die de wetgever heeft gesteld. Als de airco bijvoorbeeld niet goed functioneert, dan kun je de auto nog steeds veilig gebruiken. Het is in dat geval van belang dat je als koper van de gebruikte auto de verwachting mocht hebben dat ook de airco in goede staat is.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt in het bijzonder voor de koop van een gebruikte auto. Mocht de koop namelijk geen succes blijken en je wilt er iets aan doen, dan kan een goede voorbereiding de kans vergroten op het succesvol terugdraaien van de koop (ontbinding) met terugbetaling van de koopsom (ongedaanmakingsverplichting)

De uitkomst van een gerechtelijke procedure voor ontbinding van de koop van een gebruikte auto die niet aan de verwachtingen voldoet, kan worden beïnvloed indien vóórafgaand aan de koop de volgende tips worden uitgevoerd.

  1. Vastleggen (met schermafdrukken van websites) van de vraagprijzen in andere advertenties van vergelijkbare auto’s met hetzelfde bouwjaar, uitrustingsniveau en ongeveer dezelfde kilometerstanden. Achteraf kan dan betoogd worden dat de door jou betaalde prijs niet bijzonder laag is.
  2. Opslaan van eventuele algemene voorwaarden wanneer de verkoper daar naar verwijst. Je kunt dan later aantonen welke versie van de algemene voorwaarden gold ten tijde van de koop.
  3. Communiceer met de verkoper zoveel als mogelijk schriftelijk via e-mail, WhatsApp of SMS. Een telefoongesprek kun je ook achteraf vastleggen met een berichtje aan de verkoper over wat er zojuist telefonisch is besproken. Door het schriftelijk vastleggen van de correspondentie, is het makkelijker om aan te tonen (het gebrek aan) de informatie die de verkoper heeft verschaft over de auto.
  4. Maak de verkoper duidelijk wat je verwachtingen zijn. Wees specifiek. Wanneer je verwacht dat de elektrische ramen naar behoren functioneren: meld dat aan de verkoper. Zorg ervoor dat je achteraf kunt aantonen dat de verkoper kennis heeft kunnen nemen van jouw verwachtingen van het functioneren van de auto vóórafgaand aan de koop. De verkoper is dan namelijk verplicht de koper erop te wijzen dat de auto niet voldoet aan de specifieke eisen en verwachtingen van de koper.
  5. Wacht niet te lang met het melden van eventuele gebreken na de koop. In de eerste zes maanden na levering van de auto wordt de consumentkoper namelijk extra beschermd vanwege het wettelijk vermoeden. De gebreken die zich in die zes maanden openbaren, die je als koper niet behoefde te verwachten, worden vermoed al ten tijde van de koop aanwezig te zijn geweest. De verkoper kan dan niet zomaar stellen dat de gebreken zijn ontstaan door het gebruik van de auto na de koop.
  6. Zorg ervoor dat je de verkoper per aangetekende post schriftelijk aanmaant tot herstel van de gebreken. De verkoper moet namelijk de kans krijgen om het gebrek zelf te onderzoeken én te herstellen. Het is dus onverstandig om de auto alvast door een ander te laten repareren, voordat de verkoper daartoe in de gelegenheid is gesteld.
  7. Controleer de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering. Het is mogelijk dat de koop van gebruikte auto’s is uitgesloten van de dekking, tenzij de auto met ‘BOVAG-garantie’ is gekocht

Er zijn overigens veel meer zaken om op te letten bij de koop van een gebruikte auto, maar de meeste zijn praktisch van aard zoals bijvoorbeeld het laten verrichten van een aankoopkeuring door Autocoach of uitvoerig onderzoek te plegen naar de staat van het onderhoud aan de hand van het onderhoudsboekje.Heeft u een gebruikte auto gekocht of handelt u in gebruikte auto’s en heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Sepehr Yadegari. Liever te vroeg, dan te laat. Het is beter om te horen dat er niets aan de hand is, dan de boodschap ontvangen dat het handiger was als u eerder contact had opgenomen. Per mail bereikbaar op het adres advocaat@sepehr.nl en telefonisch op het nummer: 020 – 244 3900.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.