Inwoners van Nederland mogen, behoudens een enkele uitzondering, niet met een in het buitenland gekentekend voertuig in Nederland aan het verkeer deelnemen, tenzij zij voor dat voertuig BPM betalen.

Personen die in 2013 of later in Nederland gebruik hebben gemaakt van een voertuig met een Belgisch, Duits of ander niet-Nederlands kenteken, worden nu alsnog aangeslagen voor de BPM. Ook riskeren zij een verzuimboete tot 100 % van het te betalen BPM-bedrag voor het niet eerder aangegeven van het gebruik in Nederland.

De wet is namelijk in 2013 zodanig aangepast, dat sindsdien praktisch geen uitzonderingen meer worden toegestaan. In verband met eventuele verjaring worden door de Belastingdienst nu voor de jaren 2013 en 2014 naheffingsaanslagen opgelegd.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft naar aanleiding van deze naheffingsaanslagen en de beroepen daartegen, prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad (link). Dit betekent dat de rechtspraak met betrekking tot dit onderwerp nog niet volledig is uitgekristalliseerd.

Voor de naheffing wordt het BPM tarief gerekend zoals dat gold in het jaar van gebruik. Deze tarieven zijn te raadplegen op de website van de Belastingdienst. Link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/bpm-tarieven

Let op met diesels. Daarvoor geldt een forse toeslag.

Voor een eenvoudige berekening van het verschuldigde BPM-bedrag kan een handige tool van AutoWeek gebruikt worden.Link: https://www.autoweek.nl/bpmcalculator/

Heeft u een schrijven ontvangen van de Belastingdienst met het verzoek om inlichtingen te verschaffen over de periode waarin u een in het buitenland gekentekende auto in Nederland in gebruik had? Wellicht heeft u al een naheffingsaanslag ontvangen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Sepehr Yadegari. Stuur een e-mail of bel met 020 – 244 3900.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.