O ile nie ma jednego wyjątku, mieszkańcy Niderlandów nie mogą uczestniczyć w ruchu z pojazdem podpisanym za granicą w Niderlandach, chyba że płacą ZA ten pojazd BPM.

Osoby, które w 2013 r. lub później korzystały z pojazdu o belgijskim, niemieckim lub innym nie-holenderskim numerze rejestracyjnym w Holandii, będą teraz kontaktować się z osobami, które w 2013 r. lub później korzystały z tego numeru rejestracyjnego w Holandii. Grozi im również kara za zwłokę w wysokości do 100 % kwoty BPM, którą należy zapłacić za nieuwzdanie wcześniej zadeklarowanego wykorzystania w Niderlandach.

Ustawa została znowelizowana w 2013 r. w taki sposób, że od tego czasu praktycznie nie ma żadnych wyjątków. W związku z terminem przedawnienia organy podatkowe nakładają obecnie oceny po opodatkowaniu za lata 2013 i 2014.

W wyniku tych ocen podatkowych i odwołań od nich Rechtbank Zeeland-West-Brabant skierował pytania do Sądu Najwyższego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (link). Oznacza to, że orzecznictwo w tej sprawie nie zostało jeszcze w pełni skrystalizowane.

W przypadku podatku po opodatkowaniu stawka BPM jest obliczana w następujący sposób stosowany w roku użytkowania. Stawki te można sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Skarbowego i Celnego. Link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/bpm-tarieven

Uważaj na diesle. Jest za to ogromna dopłata.

Do prostego obliczenia należnej kwoty BPM można użyć poręcznego narzędzia autotywek. Link: https://www.autoweek.nl/bpmcalculator/

Czy otrzymałeś pismo od Urzędu Celno-Skarbowego z prośbą o podanie informacji o okresie, w którym korzystałeś z samochodu zarejestrowanego za granicą w Holandii? Być może otrzymałeś już ocenę po opodatkowaniu? Prosimy o kontakt z Panem Sepehr Yadegari. Wyślij e-mail lub zadzwoń pod numer 020 – 244 3900.