Aankondiging van bestuursdwang? Last onder dwangsom? Een aantal tips voor een positieve afloop.

Bestuursdwang is in de kern een instrument tegen een vermeende illegale situatie. Wanneer een bestuursorgaan van mening is dat burgers of ondernemingen bepaalde overheidsregels overtreden, kan er worden opgetreden en kan het bestuursorgaan bestuursdwang opleggen. Wanneer bestuursdwang dreigt, is het in het algemeen verstandig om als volgt te handelen. Let op dat voor specifieke gevallen een ander advies geldt.

Het voorkomen van de toepassing van bestuursdwang is verstandiger, dan enkel het verzet tegen het standpunt van de gemeente of het bestuursorgaan dat de situatie illegaal is.

Bestuursdwang in de vorm van een last onder dwangsom vraagt om actie. Na de begunstigingstermijn kan de dwangsom immers automatisch verbeurd worden.

Ik raad u daarom aan om als volgt te handelen indien u met bestuursdwang en/of een dwangsom wordt geconfronteerd:

  • beëindig de vermeende illegale situatie (bijvoorbeeld het beëindigen van kamerverhuur);
  • vraag een vergunning aan (bijvoorbeeld een omzettingsvergunning van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte);
  • maak vervolgens bezwaar en vraag om uitstel van de tenuitvoerlegging dan wel een verruiming van de begunstigingstermijn.

Ik ben mij ervan bewust dat de eerste stap, te weten de beëindiging van de situatie, wellicht moeilijk realiseerbaar of zeer onwenselijk kan zijn. In dergelijke gevallen is het vragen om een voorlopige voorziening, een soort kort geding, de beste optie.

Tevens is het in sommige gevallen mogelijk om in overleg met het bestuursorgaan (bijv. het College van B&W) te treden om de werking van het bestreden besluit (bestuursdwang) uit te laten stellen.

Wordt u geconfronteerd met bestuursdwang of verbeurt u binnenkort dwangsommen, neem dan contact op met mr. Sepehr Yadegari. Ik kijk graag samen met u naar de mogelijkheden en bepaal aan de hand daarvan een strategie die past bij uw specifieke geval. U kunt een e-mail richten aan advocaat@sepehr.nl. Wilt u liever bellen? Dan kunt u hem bereiken op het nummer: 020 – 244 3900.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.