Belastingrecht

Naheffingsaanslag of een boekenonderzoek? Vooraankondiging of een weigering van een teruggaaf btw-aangifte?

Problemen met de Belastingdienst oplossen is niet alleen een kwestie van verweer voeren. Veelal is het overleg met de inspecteur en uitleg over de eigen situatie de oplossing.

Omgang met de Belastingdienst is een balans vormen tussen het voldoen aan redelijke informatieverzoeken en het afdwingen van een reële beoordeling van de eigen situatie, ook als die slecht was en niet goed valt te praten.

Van ondernemers wordt verlangd dat zij kennis hebben van informatiebeschikkingen, prorogatie en interne mediation om kans te hebben op de best mogelijke uitkomst met de minste kosten.

Mijn advies is om even contact op te nemen wanneer er onderzoek wordt aangekondigd of een aanslag dreigt. Ik heb liever dat u in een te vroeg stadium hulp vraagt, dan later – achteraf. De voor u best mogelijke uitkomst wordt immers grotendeels bepaald door het verrichten van de juiste handelingen op het juiste moment en het achterwege laten van nadelige handelingen.

Voor problemen met de Belastingdienst kunt u vrijblijvend contact opnemen met mijn kantoor via 06 – 330 45 189 of advocaat@sepehr.nl.