Ondernemers en andere belastingplichtigen kunnen bij de Belastingdienst vragen om toepassing van mediation.

Mediation bij de Belastingdienst is niet bij iedereen bekend. Veel boekhouders, administratiekantoren en accountants kennen het bijvoorbeeld niet. Dat geldt overigens ook voor de belastinginspecteurs en dat is soms een gemiste kans.

Met mediation is het namelijk mogelijk om vrijblijvend in gesprek te treden met de medewerkers van de Belastingdienst en dat op basis van vrijwillige deelname. Het contact is dan anders dan bijvoorbeeld het horen alvorens beslist wordt op een bezwaarschrift of ter zitting na beroep bij de rechtbank. Die contactmomenten zijn verplicht, beperkt in tijd en laten weinig ruimte over aan de medewerkers van de Belastingdienst om mee te denken aan een oplossing.

Daarnaast zijn de kosten beperkt omdat de mediator betaald wordt door de Belastingdienst. Ook is er meer tijd om tot een oplossing te komen omdat je niet gebonden bent aan een zittingsduur.

Dat voordeel geldt ook ten opzichte van het horen. De hoorplicht wordt veelal letterlijk opgevat: je wordt gehoord. Van een dialoog is meestal geen sprake van. Tot een vergelijk komen is er dan ook niet bij.

De voordelen van mediation bij de Belastingdienst:

  • geen extra kosten;
  • meer tijd én ruimte om een oplossing te vinden;
  • herstel van de relatie voor het voorkomen van discussie in de toekomst.

Bel mij gerust even (mr. Sepehr Yadegari) als u meer wilt weten over de mogelijkheden van mediation en of het ook in uw geval een oplossing kan zijn.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.