100en blauwe enveloppen? 10-tallen aanslagen? Verschillende vorderingen? Herkenbaar? Vervelend, maar zeker niet onoverkomelijk.

De Belastingdienst mag alle vragen op cliënten afvuren waarvan zij denken dat het van belang kan zijn voor de IB of de OB. De Belastingdienst lijkt ook echt alleen maar geïnteresseerd te zijn in het heffen van OB en IB en het kan u haast niet ontgaan zijn dat in het verleden binnen de Belastingdienst sprake was van allerlei misstanden.

De Belastingdienst heeft in bepaalde gevallen het recht om de omgekeerde bewijslast toe te passen, maar let op: zo lang u als belastingplichtige burger of bedrijf blijft meewerken en de vragen beantwoordt hoeft u hier niet bang voor te zijn. De Belastingdienst is namelijk verplicht om u de gelegenheid te geven om uw situatie toe te lichten.

Indien de belastingdienst verzoekt om de omgekeerde bewijslast toe te passen zal de rechter dit niet snel toestaan, tenzij u nooit hebt gereageerd of wanneer bijvoorbeeld duidelijk bewijs is van te hebben gefraudeerd.

Wat kan de advocaat doen

Indien u vernomen heeft van de Belastingdienst dat zij de omgekeerde bewijslast op u willen toe gaan passen, kunt u terecht bij mr. Yadegari voor vragen en advies. Mr. Yadegari is bekend met alle termijnen, de bewijsvoering en ook de beklag- en bezwaarmogelijkheden. De werkwijze van de Belastingdienst is bekend en dat scheelt.

Indien u de informatie waar de Belastingdienst om vraagt aanlevert zal de rechter de omgekeerde bewijslast niet toe (laten) passen. Twijfelt u over het wel of niet aanleveren van documenten? Laat het even weten en bespreek uw zorgen met mr. Yadegari.

Conclusie

Laat de professional de benodigde werkzaamheden voor u verrichten. U hoeft dan niet zelf op zoek te gaan naar de juiste tegenreactie op basis van de gehanteerde werkwijze van de Belastingdienst, uw tijd en onze tijd is kostbaar, maar wij zijn gespecialiseerd en bekend met deze werkzaamheden en de procedures.

Tips

Handel snel en effectief. Wacht niet met het in actie komen. Besteed geen tijd aan acties die niet tot de oplossing leiden. Beperk de tussenliggende handelingen tot een minimum.

Vragen?

Bel gerust (020 – 244 3900), stuur een appje met WhatsApp (WhatsApp wordt automatisch geopend) of schrijf een e-mailbericht gericht aan financieel@sepehr.nl.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.