Categorieën
Nieuws

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Schulden saneren of faillissement? Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk om een regeling met schuldeisers door de rechter af te laten dwingen ten aanzien van schuldeisers die niet hebben ingestemd met de regeling. Behoud van waarde en continuïteit van de onderneming staan voorop. Heeft u naast de Belastingdienst andere schuldeisers en ziet u liever […]

Categorieën
Nieuws

Belastingdienst gaat de invordering gefaseerd opstarten

Binnenkort kunt u bericht krijgen dat de eerder gestaakte invordering van belastingschulden hervat wordt. Tegelijkertijd is bekend gemaakt dat de uitstelregeling is verlengd Heeft u te maken met een betalingsachterstand bij de Belastingdienst? Of krijgt u te maken met navorderingsaanslagen of naheffingsaanslagen die een bedreiging vormen voor de voortzetting van uw onderneming? Bel dan even […]

Categorieën
Nieuws

Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Vanaf 26 januari 2021 is het mogelijk om als MKB-bedrijf (tot 100 werknemers) melding te doen bij de ACM wanneer eigen facturen niet tijdig betaald worden door een grootbedrijf (100 of meer werknemers). Het doel is om inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grote ondernemingen tegenover de kleine(re) ondernemer. Heeft u te maken met […]

Categorieën
Nieuws

UWV begint met controle eerste ronde NOW regeling

Vandaag verscheen op NOS.nl het bericht dat het UWV begonnen is met het controleren van de eerste ronde van de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Werkgevers hebben de taak om een aanvraag in te dienen voor een definitieve vaststelling. In die aanvraag moet de omzet in de periode van de eerste NOW ronde van 1 maart […]

Categorieën
Nieuws

Aandeelhouder (25-100%) van een BV of vennoot in een VOF? Tijdig registreren in het UBO-register

Vanaf 27 september 2020 start de verplichte inschrijving van de uiteindelijke eigenaar van een onderneming met én zonder tussenkomst van een holding BV etc. De uiteindelijke eigenaar van de onderneming moet geregistreerd worden bij de KvK in het UBO-register.

Categorieën
Nieuws

Webshop starten tijdens Corona en niet failliet gaan

Corona zorgt ervoor dat de verschuiving van ‘Brick and Mortar’ winkels naar online en op afstand in een stroomversnelling is geraakt. Volgens Graydon is er een ongebruikelijke stijging van het aantal nieuwe webshops in Nederland. Toch zijn er een aantal risico’s. In de categorie dropshipping is het soms een onaangename verassing dat de betrekkelijk geringe […]

Categorieën
Nieuws

Belastingdienst en uitstel van betaling: geen verzet, maar een betalingsregeling

Inleiding De Belastingdienst heeft het recht om belastingschulden zonder tussenkomst van de rechter direct te innen door beslaglegging op o.a. uw bankrekening, loon, huurinkomsten en vastgoed. Gelet op deze vergaande bevoegdheid heeft de wetgever in artikel 17 lid 2 van de Invorderingswet 1990 vroeger bepaald dat men zich kon verzetten tegen de invordering. Dat verzet […]

Categorieën
Nieuws

BPM naheffingsaanslag vanwege het gebruik van een voertuig met een Belgisch of ander buitenlands kenteken in Nederland

Inwoners van Nederland mogen, behoudens een enkele uitzondering, niet met een in het buitenland gekentekend voertuig in Nederland aan het verkeer deelnemen, tenzij zij voor dat voertuig BPM betalen. Personen die in 2013 of later in Nederland gebruik hebben gemaakt van een voertuig met een Belgisch, Duits of ander niet-Nederlands kenteken, worden nu alsnog aangeslagen […]

Categorieën
Nieuws

Bedrijfspand of woning gesloten vanwege drugs of een hennepkwekerij ?

Als gevolg van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) kunnen burgemeesters iedere woning, bedrijfspand, kantoor of loods sluiten wanneer vanuit het pand of een gedeelte ervan drugs verhandeld wordt. Voorheen was verzet tegen een voorgenomen sluiting weinig kansrijk. Een van de vereisten voor sluiting, loop naar het pand, werd namelijk aangenomen. Of er nu daadwerkelijk drugs […]

Categorieën
Nieuws

BIG-register: problemen met herregistratie en nieuwe inschrijvingen

Medische beroepsbeoefenaars, waaronder artsen, verpleegkundigen, verloskundigen en apothekers die in hun beroep in Nederland willen uitoefenen, moeten ingeschreven zijn in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, beter bekend als het BIG-register. Het CIBG is belast met de uitvoering van het register en doet dat onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn […]