Abonnement Autozaken

Wat kost het?

€ 50 excl. BTW per maand. Inclusief briefwisselingen (ingebrekestelling, sommatie, aanmaning, etc.).

Een vaste prijs van € 250 excl. BTW voor een processtuk (dagvaarding, conclusie van antwoord, repliek, dupliek, aktes, etc.).

Een processtuk is alleen nodig als het niet zonder de rechter opgelost kan worden. Bijvoorbeeld dat ik namens u de vorige verkoper van de auto voor verhaal van uw kosten of uw klant moet dagvaarden. Of als ik een voorlopig getuigenverhoor wil voeren om bijvoorbeeld uw klant onder ede als getuige te laten horen door de rechter over de gestelde gebreken aan de auto.

Wat heb je eraan?

Een klant die klaagt over een gebrekkige auto die jouw bedrijf heeft verkocht. Een klant die een koop ‘annuleert’ of een ingekochte auto die niet goed is.

Daar is deze dienst voor bedoeld. Leg het probleem direct voor en de eventuele klant verwijs je direct door naar Advocatenkantoor Sepehr.

Zelf geen tijd meer aan besteden.

Door het advocatenkantoor wordt met uw klant of de verkoper (auto1, bca, 2trde) de correspondentie gevoerd (telefoon, e-mail of brief). Gezocht wordt naar een praktische en voordelige oplossing met behoud van de relatie indien mogelijk.

Bij een verkochte gebrekkige (non-conforme) auto wordt onderzocht of de kosten van vervanging of herstel 1 op 1 verhaald kunnen worden op het bedrijf waarvan u de auto hebt ingekocht (de voorschakel). Dit scheelt u 100 % van de kosten op basis van Artikel 25 Burgerlijk Wetboek Boek 7.

Wat krijg je ervoor?

Een gespecialiseerde en in autozaken ervaren advocaat: mr. Yadegari. Geen facturering op basis van uren of per geval, maar één vast bedrag per maand. Dus geen zorgen als een klant zich meld met een klacht over een gebrekkige auto.

Ieder probleem met een klant direct overdragen aan de advocaat.

Altijd even kunnen bellen en overleggen met een advocaat die echt verstand heeft van de autohandel en alles wat erbij komt kijken.

Gevraagd en ongevraagd advies. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Waarom nu?

De wet verandert en vanaf 1 januari 2022 kan iedere consument tot 12 maanden na levering van de gebruikte auto bij u aankloppen met een gebrek aan de auto zonder te hoeven bewijzen dat het gebrek later is ontstaan. U, de verkoper, zal moeten aantonen dat het gebrek niet aanwezig was toen u de auto hebt verkocht.

U kunt deze ‘wettelijke garantie’ niet uitsluiten of beperken. Ik kan u wel adviseren wat u wél kunt doen (instructies personeel, opstellen of aanpassen van inkoopformulieren en verkoopovereenkomst).

Volgens de BOVAG betekent een verlenging van de termijn dat de defecten waar u als verkoper mee zult worden geconfronteerd in de periode van 6 tot 12 maanden ernstiger en dus kostbaarder zullen zijn

Uit de praktijk blijkt dat bij een verdubbeling van de looptijd van de garantie (van 6 naar 12 maanden) de kans op een defect in de tweede periode van 6 maanden iets afneemt ten opzichte van de eerste periode. Aan de andere kant liggen de gemiddelde kosten per schade in de tweede periode wel hoger dan de kosten in de eerste periode. 
Daarnaast is de kans op een schade groter dan € 2.000 significant hoger in de tweede periode als we dat vergelijken met de eerste zes maanden.

De kleine lettertjes

Maandelijks opzegbaar. Geen gedoe. Als er nog zaken lopen zal ik die aan de opvolgende advocaat overdragen.

Vaste prijzen. Geen uurtje factuurtje. Het uurtarief van de advocaat van € 200 excl. BTW is daardoor van ondergeschikt belang.

Alleen voor processtukken geldt een toeslag van € 250 excl. BTW per processtuk en dat is dus alleen als het echt niet opgelost kan worden en een gerechtelijke procedure noodzakelijk is. In de meeste rechtszaken heb je 1 processtuk nodig: een dagvaarding als je iets eist en een conclusie van antwoord als je verweer moet voeren. De meeste autozaken weet advocaat mr. Yadegari overigens zonder een rechtszaak op te lossen.

Wat niet bij de prijs is inbegrepen zijn de externe kosten die het kantoor maakt voor u bij derden. Die kosten worden gespecificeerd en doorbelast. Dat kunnen zijn deurwaarderskosten (€ 119,21 betekening dagvaarding), griffierecht (€ 85, € 126, € 240 of € 507), kosten aangetekende post (€ 4,10), kvk-uittreksels (€ 2,35) of Kadaster (€ 2,95), etc., ook wel verschotten genoemd.