Vanaf 27 september 2020 start de verplichte inschrijving van de uiteindelijke eigenaar van een onderneming met én zonder tussenkomst van een holding BV etc.

De uiteindelijke eigenaar van de onderneming moet geregistreerd worden bij de KvK in het UBO-register.

Iedere persoon die uiteindelijk direct of indirect 25 % of meer eigenaar is van een onderneming moet zichzelf (laten) registreren in het UBO-register.

Zolang de activiteiten door een in Nederland geregistreerde entiteit worden uitgeoefend, zal de uiteindelijke eigenaar geregistreerd moeten worden. Uitgezonderd zijn een aantal rechtsvormen die vanwege hun aard al duiden wie de eigenaar is (eenmanszaken) en/of geen risico vormt (VvE, etc.).

Rechtsvormen die ‘UBO-registratieplichtig’ zijn

 • niet-beursgenoteerde BV en NV
 • stichting
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (incl. verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming)
 • maatschap
 • vennootschap onder firma
 • commanditaire vennootschap

  Overige
 • rederijen
 • coöperatie
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE), Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) en Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Deze maatregel is een volgende stap in de bestrijding van o.a. witwassen, maar zal voornamelijk haar uitwerking hebben op het gebied van belastingfraude. Bepaalde constructies met buitenlandse vennootschappen moeten met deze maatregel de uiteindelijke belanghebbende prijsgeven. De verwachting is dat wanneer die persoon in Nederland gevestigd is, het inkomen uit de buitenlandse vennootschap vervolgens eerder aangenomen zal kunnen worden.

In hoeverre de bedoelingen van de overheid met deze maatregel van invloed zullen zijn op u en uw onderneming(en) is nog maar de vraag.

Beheert u een vennootschap vanuit het buitenland of werkt u met een of meerdere tussenholdings? En heeft u vragen over uw situatie nu en straks na 27 september 2020 in relatie tot de overheid met inbegrip van de Belastingdienst? Bel dan (020 – 244 3900) even met de heer mr. Sepehr Yadegari en bespreek vrijblijvend wat u al hebt gedaan en wat u wellicht nog kunt of zelfs moet doen.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.