هزینه ها و هزینه های وکیل

در هر مورد من سعی می کنم به اعمال مراحل زیر برای تعیین اینکه آیا آن را به نفع شما برای دریافت کمک های قانونی پرداخت شده است.

اگر شما مایل به دریافت یک برآورد برای وضعیت خود و هزینه های بالقوه کمک های قانونی، شما می توانید در تماس با من دریافت کنید. بهم زنگ بزن و خلاصه در موردش بحث کن در طول تماس تلفنی در مورد این سوالات بحث خواهیم کرد.

Roadmap

ا) مشکلی که نیاز به حل دارد چیست؟

ب) آیا موضوع است یا مشکلی که لزوما ً نیاز به کمک های قانونی پرداخت شده ندارد؟

ج) یا راه حل مشکل شما بهتر اجرا می شود یا فقط می تواند توسط وکیل ارائه شود

د) کدام بخش از مراحل لازم برای حل مشکل شما می تواند توسط خودتان انجام شود. هر کاري که ميتوني خودت بکني هيچ وقت برام هزينه نداره و به اين ترتيب هزينه وکيلت رو پس انداز ميکنه من به شما یک برآورد از زمان مورد نیاز برای وظایف که برای آن من (به عنوان یک وکیل) بهتر مجهز به انجام و یا وظایف که تنها یک وکیل می تواند ارائه دهد.

ه) قصد این است که بر قیمت ثابت به توافق برسند تا شما را با آرامش خاطر دانستن از قبل چه هزینه و هزینه های وکیل خود را در پایان جاده خواهد بود.

و) بخشی از ارائه یک راه حل و هزینه به شما این است که الاغ که آیا مزایای بالقوه بیشتر از هزینه ها. قصد من این است که مسائل حقوقی را فقط خارج از اصل و جایی که فقط وکیل سود می برد دنبال نکنم. تو هم نبايد اينکارو بکني . مهم ترین چیز کاهش مشکل در دست و عدم افزایش آن به دلیل هزینه های اضافه شده برای کمک های قانونی (وکیل، وثیقه و هزینه های دادگاه) است.

گ) یک شرط مهم برای من برای شما با قیمت ثابت و یا حداکثر مقدار هزینه های وکیل این است که کاهش خطر من از عدم پرداخت. من خودم را محدود به مقدار من قادر خواهد بود به اتهام شما و در آنجا مایل به خودم را نیز با دریافت پرداخت پس از نامزدی ما به پایان رسید بار.

دانستن آنچه که آن را به هزینه

مزایای این روش ها برای شما دانستن این است که چه چیزی را برای اختلاف قانونی خود خرج می کنید. همچنین به این معنی است که نرخ ساعتی من از € 200 excl. مالیات بر ارزش افزوده (€ 242 incl. مالیات بر ارزش افزوده) کمتر مربوط است. محدودیتی در مورد اینکه در هر مورد خاص چند ساعت هزینه خواهید شد وجود دارد. در بیشتر موارد توانسته ام برآورد و تضمینی را در اختیار مشتریانم قرار بدهم. فراهم کردن آرامش خاطر و دانش تصمیم گیری به دلایل اقتصادی و نه خارج از اصل.