Categorieën
Nieuws

UWV begint met controle eerste ronde NOW regeling

Vandaag verscheen op NOS.nl het bericht dat het UWV begonnen is met het controleren van de eerste ronde van de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Werkgevers hebben de taak om een aanvraag in te dienen voor een definitieve vaststelling. In die aanvraag moet de omzet in de periode van de eerste NOW ronde van 1 maart […]

Categorieën
Nieuws

Aandeelhouder (25-100%) van een BV of vennoot in een VOF? Tijdig registreren in het UBO-register

Vanaf 27 september 2020 start de verplichte inschrijving van de uiteindelijke eigenaar van een onderneming met én zonder tussenkomst van een holding BV etc. De uiteindelijke eigenaar van de onderneming moet geregistreerd worden bij de KvK in het UBO-register.

Categorieën
Nieuws

Webshop starten tijdens Corona en niet failliet gaan

Corona zorgt ervoor dat de verschuiving van ‘Brick and Mortar’ winkels naar online en op afstand in een stroomversnelling is geraakt. Volgens Graydon is er een ongebruikelijke stijging van het aantal nieuwe webshops in Nederland. Toch zijn er een aantal risico’s. In de categorie dropshipping is het soms een onaangename verassing dat de betrekkelijk geringe […]

Categorieën
Nieuws

Belastingdienst en uitstel van betaling: geen verzet, maar een betalingsregeling

Inleiding De Belastingdienst heeft het recht om belastingschulden zonder tussenkomst van de rechter direct te innen door beslaglegging op o.a. uw bankrekening, loon, huurinkomsten en vastgoed. Gelet op deze vergaande bevoegdheid heeft de wetgever in artikel 17 lid 2 van de Invorderingswet 1990 vroeger bepaald dat men zich kon verzetten tegen de invordering. Dat verzet […]

Categorieën
Nieuws

BPM naheffingsaanslag vanwege het gebruik van een voertuig met een Belgisch of ander buitenlands kenteken in Nederland

Inwoners van Nederland mogen, behoudens een enkele uitzondering, niet met een in het buitenland gekentekend voertuig in Nederland aan het verkeer deelnemen, tenzij zij voor dat voertuig BPM betalen. Personen die in 2013 of later in Nederland gebruik hebben gemaakt van een voertuig met een Belgisch, Duits of ander niet-Nederlands kenteken, worden nu alsnog aangeslagen […]

Categorieën
Nieuws

Bedrijfspand of woning gesloten vanwege drugs of een hennepkwekerij ?

Als gevolg van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) kunnen burgemeesters iedere woning, bedrijfspand, kantoor of loods sluiten wanneer vanuit het pand of een gedeelte ervan drugs verhandeld wordt. Voorheen was verzet tegen een voorgenomen sluiting weinig kansrijk. Een van de vereisten voor sluiting, loop naar het pand, werd namelijk aangenomen. Of er nu daadwerkelijk drugs […]

Categorieën
Nieuws

BIG-register: problemen met herregistratie en nieuwe inschrijvingen

Medische beroepsbeoefenaars, waaronder artsen, verpleegkundigen, verloskundigen en apothekers die in hun beroep in Nederland willen uitoefenen, moeten ingeschreven zijn in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, beter bekend als het BIG-register. Het CIBG is belast met de uitvoering van het register en doet dat onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn […]

Categorieën
Nieuws

Bestuursdwang en last onder dwangsom

Aankondiging van bestuursdwang? Last onder dwangsom? Een aantal tips voor een positieve afloop. Bestuursdwang is in de kern een instrument tegen een vermeende illegale situatie. Wanneer een bestuursorgaan van mening is dat burgers of ondernemingen bepaalde overheidsregels overtreden, kan er worden opgetreden en kan het bestuursorgaan bestuursdwang opleggen. Wanneer bestuursdwang dreigt, is het in het […]

Categorieën
Nieuws

OV-chipkaart, DUO, niet stopzetten reisproduct en € 194 boete per maand

Studenten en andere gebruikers van een OV-chipkaart met een reisproduct riskeren een forse boete van € 194 per maand nadat het recht op het reisproduct is geëindigd. Na het afstuderen of beëindiging van de studie en de studiefinanciering, moet de student het reisproduct ‘stop zetten’. Daarvoor moet de student bij een OV-chipkaart automaat het reisproduct […]

Categorieën
Nieuws

Een gebruikte auto kopen ‘zonder garantie’

Autobedrijven en handelaren die gebruikte auto’s verkopen vermelden soms in het koopcontract een uitsluiting van de garantie. De auto wordt dan ‘zoals die is’ of voor een ‘meeneemprijs’ verkocht. Wanneer na de koop gebreken zich voordoen en je meld je bij de verkoper, dan kan die zich beroepen op de uitsluiting van de garantie. Als […]